Địa điểm: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Residences

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Lotus Apartment Thủ Đức

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ 4s Linh Đông Thủ Đức

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Residences Thủ Đức

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Thủ Đức