Địa điểm: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá căn hộ Topaz Home 2 Quận 9

Giá căn hộ: < 800 triệu

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Art Gia Hòa

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Rosita Garden Khang Điền

Giá căn hộ: > 6 tỷ4 - 6 tỷ

Diện tích: > 97 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Him Lam Phú An Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Flora Fuji Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ 9 View Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Eastern Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Vin City Quận 9

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Jamila Khang Điền Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Saigon Gateway Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 9