Địa điểm: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Kingsway Tower

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Boulevard

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Park View

Giá căn hộ:

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Imperial Place Bình Tân

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Green Town Bình Tân

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Green Park Bình Tân

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m283 - 97 m2

Vị trí: Bình Tân