Địa điểm: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Arena Cam Ranh

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Dự án Swanpark Nhơn Trạch

Giá căn hộ:

Diện tích: > 97 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Dự án Kim Long Season Mỹ Khê

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Kim Long Ocean Thuận Phước

Giá căn hộ: 2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ

Diện tích: 75 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Kim Long City – Đô thị hướng biển Đà Nẵng

Giá căn hộ: 2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Sơn Trà Ocean View Đà Nẵng

Giá căn hộ: 800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Dự án Milton Phú Quốc

Giá căn hộ: > 6 tỷ

Diện tích: Phú Quốc

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Khu dân cư Tuyến Tránh – Phú Quốc

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m275 - 83 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Gold Coast Nha Trang

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Cham Oasis Nha Trang

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ

Diện tích: > 97 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng