Giá tiền: < 800 triệu

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Arena Cam Ranh

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Kingsway Tower

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Boulevard

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Dự án West Intela Quận 8

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 8

Bảng giá chi tiết
Bảng giá căn hộ Topaz Home 2 Quận 9

Giá căn hộ: < 800 triệu

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Green River

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 8

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Imperial Place Bình Tân

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Lotus Apartment Thủ Đức

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Vin City Quận 9

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Zen Tower Quận 12

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 12

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Khu dân cư Tuyến Tránh – Phú Quốc

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m275 - 83 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Tresor Quận 4

Giá căn hộ: < 800 triệu1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 4