Giá tiền: 800 - 1,5 tỷ

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Charmington Tân Sơn Nhất

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Phú Nhuận

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Arena Cam Ranh

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Kingsway Tower

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Residences

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Boulevard

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Saigon Riverside Quận 7

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 7

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Dự án West Intela Quận 8

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 8

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Golf View Palace Tân Sơn

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Tân Bình

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Art Gia Hòa

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ 8X Rainbow Tân Phú

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Carillon 7 Tân Phú

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Green River

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 8

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Carillon 6

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Đức Long New Land

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 8

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Cloudy Đầm Sen

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Carillon 5 Tân Phú

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Sơn Trà Ocean View Đà Nẵng

Giá căn hộ: 800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Imperial Place Bình Tân

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Lotus Apartment Thủ Đức

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Hà Đô Riverside Quận 12

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 12

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Diamond Lotus RiverSide Quận 8

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 8

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ 4s Linh Đông Thủ Đức

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Residences Thủ Đức

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Thủ Đức

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Green Town Bình Tân

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Hưng Phát Sliver Star Nhà Bè

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Nhà Bè

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Prosper Plaza Quận 12

Giá căn hộ: 800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 12

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Lux City Quận 7

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 7

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Flora Fuji Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Diamond Lotus Lake View Quận Tân Phú

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Western Capital

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 6

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Vin City Quận 9

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Jamila Khang Điền Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Saigon Gateway Quận 9

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Zen Tower Quận 12

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m2

Vị trí: Quận 12

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Khu dân cư Tuyến Tránh – Phú Quốc

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 45 - 65 m275 - 83 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Tresor Quận 4

Giá căn hộ: < 800 triệu1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 4

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ River Gate Quận 4

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: > 97 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 4

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Green Park Bình Tân

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: 65 - 75 m283 - 97 m2

Vị trí: Bình Tân