Diện tích: < 45m2

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Arena Cam Ranh

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Moonlight Boulevard

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Bình Tân

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Saigon Riverside Quận 7

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 7

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Dự án West Intela Quận 8

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 8

Bảng giá chi tiết
Bảng giá căn hộ Topaz Home 2 Quận 9

Giá căn hộ: < 800 triệu

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Officetel Millennium

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ

Diện tích: < 45m2

Vị trí: Quận 4

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Cloudy Đầm Sen

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Carillon 5 Tân Phú

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Tân Phú

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Sơn Trà Ocean View Đà Nẵng

Giá căn hộ: 800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m2

Vị trí: Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ Vin City Quận 9

Giá căn hộ: < 800 triệu800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m2

Vị trí: Quận 9

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Officetel Kingston Tower Quận 1

Giá căn hộ: > 6 tỷ2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ

Diện tích: > 97 m2< 45m245 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 1

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Tresor Quận 4

Giá căn hộ: < 800 triệu1,5 - 2,5 tỷ2,5 - 4 tỷ4 - 6 tỷ800 - 1,5 tỷ

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 4

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ The Golden Star Quận 7

Giá căn hộ:

Diện tích: < 45m245 - 65 m265 - 75 m275 - 83 m283 - 97 m2

Vị trí: Quận 7

Bảng giá chi tiết
Bảng giá Căn hộ ICON 56 Quận 4

Giá căn hộ: 1,5 - 2,5 tỷ

Diện tích: > 97 m2< 45m2

Vị trí: Quận 4